Keitä olemme?

Finwelfare Oy:n hallitus pitää sisällään eläinten hyvinvoinnin monipuolista osaamista

Essi Wallenius, Operatiivinen johtaja

Essi (MMM, kotieläintiede) on Suomen ensimmäinen sertifioitu nautojen Welfare Quality® -auditoija. Vuodesta 2016 hän on auditoinut lypsykarjatiloja Suomessa käyttäen kyseistä menetelmää sekä hallinnoiden elintarvikealan yritysten ja kansainvälisen WQ-komitean välisiä sertifikaatin käyttösopimuksia. Aiemmin Essi on toiminut muun muassa nautatilaneuvojana, maitotuotteiden kuluttajatutkimuksen projektipäällikkönä ja eläinten hyvinvointituen ylitarkastajana.

Wallenius on toteuttanut vuosina 2014–2015 hyvinvointimerkinnän esiselvityksen SEY Suomen eläinsuojelun hankkeessa ja toiminut tutkijatyöryhmässä vuosina 2018–2021 Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen kotieläintuotannon laadun ja kilpailukyvyn edistäjänä hankkeessa. Wallenius on sertifioitu Welfare Quality® -auditoija lypsykarjalle, munintakanoille, lihanaudoille ja nautojen teurastuksen yhteydessä tehtävälle hyvinvointiauditoinnille sekä on suorittanut Professional Animal Auditors: (PAACO) dairy -teoriapätevyyden. Lisäksi Walleniuksella on IRCA QMS-pääauditoijan pätevyys, myöntäjänä Bureau Veritas.


Essi vastaa Finwelfaren jokapäiväisistä toiminnoista, sekä WQ-yhteistyöstä.

Essiin saat yhteyden sähköpostitse: etunimi.sukunimi@finwelfare.fi


Marita Saarikivi, Analytiikkajohtaja, pääauditoija

Marita (eläinlääkäri, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri) on toiminut eläinlääkärinä vuodesta 2004 asti. Vuonna 2017 Saarikivi erikoistui tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisohjelmassa. Nautojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevan käyntejä Saarikivi on tehnyt vuodesta 2007 asti. Saarikivi on sertifioitu Welfare Quality® -auditoija lypsykarjalle, lihanaudoille ja munintakanoille.

Vuosina 2021–2022 Saarikivi on suorittanut Welfare Quality® -auditointeja lypsykarjatiloilla yhdistäen eläinlääkärin toimen auditointitoimintaan. Saarikivi on toiminut myös Eläinlääkäriliitossa muun muassa hallituksen jäsenenä sekä valtuuskunnan varapuheenjohtajana.


Marita vastaa ELVI-tilojen laadunvalvontaan liittyvistä tehtävistä sekä ELVI-merkittyjen elintarvikkeiden
jäljitysten koordinoinnista.

Maritaan saat yhteyden sähköpostitse: etunimi.sukunimi@finwelfare.fi


Anna Valros, hallituksen jäsen

Anna (eläinten hyvinvointitieteen professori, dosentti) on erikoistunut omassa tutkimustyössään sikojen hyvinvointiin. Hän toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston yhteydessä toimivan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen yhteyshenkilönä.Antoni Dalmau, hallituksen jäsen

Antoni (eläinlääketieteen tohtori) toimii tutkijana maatalouden tutkimusinstituutissa IRTAssa Kataloniassa. Antoni on tehnyt monipuolisen tutkijauran eläinten hyvinvoinnin parissa ja hän on Welfare Quality® -komitean varsinainen jäsen. Antoni toimii Welfare Quality® -protokollaan pohjaavan Welfair-eläinten hyvinvointisertifikaatin pääauditoijana Etelä-Euroopassa.


Eija Kaukonen, hallituksen jäsen

Eija (eläinlääketieteen tohtori) toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastossa ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastossa. Eijan tutkimustyö keskittyy siipikarjan hyvinvointiin, terveydenhuoltoon ja sairauksiin sekä elintarvikehygieniaan.


Satu Raussi, hallituksen jäsen

Satu (FT, biologia) toimii Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) johtavana asiantuntijana. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli nuorten nautojen sosiaalista käyttäytymistä sekä naudan ja hoitajan välistä suhdetta. EHK on riippumaton asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. EHK:n työn ydintä on eläinten hyvinvointiin liittyvästä tieteellisestä tiedosta viestiminen.


Tiina Kauppinen, hallituksen jäsen

Tiina (FT, biologia) toimii Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) erityisasiantuntijana. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuottajan asenteen ja toiminnan vaikutusta hyvinvointiin. EHK on riippumaton asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. EHK:n työn ydintä on eläinten hyvinvointiin liittyvästä tieteellisestä tiedosta viestiminen. Tiina on asiantuntija eläinten hyvinvointiin liittyvien teemojen viestinnässä.