ELVI-merkki tähtää eläinten hyvinvoinnin todelliseen parantamiseen

Suomeen on kehitetty eläinten hyvinvoinnista kertovaa elintarvikepakkausmerkintää pitkään. Hankkeista ja neuvotteluista huolimatta asiasta ei ole saavutettu konsensusta. Vuonna 2021 päättyi viimeisin suuri hanke hyvinvointimerkin edistämiseksi. Hankkeessa ilmeni muun muassa, että 76 prosenttia suomalaisista kokee eläinten hyvinvointimerkityn tuotteen ostamisen myönteiseksi ja 61 prosenttia on itse valmis ostamaan tällaista tuotetta. Kuluttajille eläinten hyvinvoinnin todellisen parantamisen lisäksi arvokasta on riippumaton ulkopuolinen taho, joka merkintää valvoo.


Keväällä 2016 julkaistussa Eurobarometrissa 90 prosenttia suomalaisista halusi parempaa suojelua tuotantoeläimille. Vuonna 2006 vastaava lukema oli 67 prosenttia. Kasvu oli Suomessa Euroopan maista kaikkein suurinta. Eläinten käyttö elintarviketuotantoon on jatkossa pystyttävä perustelemaan aiempaa paremmin. Tämän vuoksi tarvitaan eläinten hyvinvointiin liittyvä laatumerkintä, jotta laadukkaan tuotteen uskottava markkinointi on mahdollista. Eläinten hyvinvoinnin laatumerkinnän on oltava selkeä, uskottava, riittävän kunnianhimoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva.

Suomen kaupoissa on tähän asti nähty lähinnä elintarvikeyritysten omia hyvinvointikonsepteja ja laatujärjestelmiä. Vuonna 2016 Suomeen tuotiin Armenta Benessi Oy:n toimesta ensimmäinen elinkeinosta riippumaton, kaupalliseen käyttöön tarkoitettu eläinten hyvinvoinnin arviointijärjestelmä, yhteiseurooppalainen Welfare Quality® (WQ). Suomessa WQ eläimen lajityypillisen käyttäytymisen ja käyttäytymismuutokset huomioivana kokonaisvaltaisena protokollana on käytössä Juustoportilla, Maitomaalla ja Arlalla.

Finwelfare Oy:n näkemyksen mukaan eläinten hyvinvointimerkinnän tulee olla kunnianhimoinen vaatimuksiltaan, edistää tosiasiallisesti ja mitattavasti eläinten hyvinvointia ja viestiä siitä realistisesti kuluttajille. Tältä pohjalta ja vastatakseen Maa- ja metsätalousministeriön ruokapoliittisiin tavoitteisiin perustimme ELVI-merkin.

ELVI-tilojen valvonta on kattavaa ja monivaiheista. ELVI-tiloilla eläinten hyvinvointia mitataan riippumattoman asiantuntijan toimesta WQ-protokollan mukaisesti. Lisäksi eläinlääkäri käy tilalla vuosittain edistämässä eläinten terveydenhuoltoa ja ulkopuolinen auditoija tarkastaa ELVI-tiloille asetettuja pito-olosuhdevaatimuksia asianmukaisina ajankohtina. Esimerkiksi laiduntamiseen liittyviä pito-olosuhteita tarkastellaan kesäkuukausina laiduntamisen ollessa ajankohtaista, eikä talvella pelkkää laidunkirjanpitoa tutkimalla.